Probeer een Gratis Les

Budoclub Tryitout

pesten en zelfvertrouwen

Anti pest tips

Geplaatst: June 11, 2019

Bij Budoclub Tryitout  zetten we ons in om onze studenten en kinderen in onze gemeenschap mondiger te maken. Daarom bespreken we in dit artikel enkele tips om uw kind extra tactieken te geven om confrontaties te voorkomen en hun zelfvertrouwen te vergroten. We leren deze strategieën in onze vechtsport school en onze studenten vinden ze erg nuttig. (stop, hou op!)

Kinderen durven niet vertellen dat ze gepest worden. Ze hebben schrik dat ouders en leraren fout zullen reageren. Wat zijn de foutste reacties en waarom? En hoe pak je het probleem dan wel aan? De eerste stap om te praten over pesten: bepaal in welke rol je kind zich bevindt. Reageer dan gepast zonder het vertrouwen van je kind te schenden.

Kinderen hebben na de zomervakantie te maken met veel stressvolle nieuwe situaties, zoals nieuwe school, nieuwe klasgenoten, nieuwe leraren en het laatste wat we willen is dat ze ook te maken krijgen met eventuele pestsituaties die zich kunnen voordoen. Wacht dus niet tot de zomervakantie maar start nu met lessen bij Budoclub Tryitout.

Je kind is SLACHTOFFER, hij wordt gepest:

 • Steun je kind, luister naar zijn verhaal, leg de schuld niet bij hemzelf.
 • Bespreek met je kind de stappen die je wil ondernemen: aan de juf vertellen, naar het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) gaan … Doe niets waar je kind absoluut tegen is. Probeer het te overtuigen.
 • Hou een logboek bij met daarin wie wanneer pest, hoe enz. Zo krijg je een duidelijk beeld van de situatie.
 • Zoek samen naar manieren om op het gepest te reageren.
 • Zoek vrienden, hobby’s waar je kind zich wel goed voelt. Dat kan hem het nodige zelfvertrouwen geven.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen probeer eens een zelfverdedigings sport zoals judo of ju jutsu.

Een weerbare houding stimuleren

Kinderen die gepest worden en de omstaanders hebben de neiging om passief of agressief te reageren, al dan niet met wraak.
Beter dan een agressieve of passieve houding is de weerbare of assertieve houding: 

 • een lichaamstaal die eigenwaarde toont: oogcontact, stevige houding;
 • een klare, goed verstaanbare stem;
 • uitspraken die duidelijk maken dat iedereen het recht heeft om veilig en aanvaard te zijn.

Dit zijn de waarde die we ook leren op onze vechtsport school. Een vechtsport school gaat dus niet alleen om vechten.

Kinderen die zich weerbaar opstellen ontkennen het probleem niet. Ze pakken het probleem aan op een realistische en positieve wijze. Ze behouden hun zelfrespect maar domineren of vernederen niet. Ze hebben veel zelfvertrouwen, wat de basis is voor weerbaarheid. Door een weerbare houding verschuiven de machtsverhoudingen. De situatie wordt ontmijnd, zonder dat iemand van de betrokkenen zich minder veilig of aanvaard moet voelen. De aanpak gaat altijd gepaard met de boodschap dat pesten niet kan. Iedereen heeft evenveel rechten.

 • Neem de tijd om samen te oefenen;?
 • Vertel kinderen hoe moedig ze zijn als ze proberen om het pesten te voorkomen en/of te stoppen.
 • Oefen het stop zeggen met uw kind op drie verschillende manieren. Bijvoorbeeld heel zacht, heel hoog, heel luid. Hoe voelt elke stop voor uw kind? Wissel eens om. Hoe komen de verschillende manieren over bij de andere? Voelt u het verschil? Steek nu uw arm uit met uw hand naar achteren gekanteld en oefen een paar keer een sterke ‘stop’ met een stevige, lage stem vanuit de buik.? Maak oogcontact. Zo weet u of uw boodschap aankomt. Bewust met uw lichaam omgaan, maakt dat u ook bewuster met uw emoties omgaat.

Een weerbare reactie betekent niet noodzakelijk dat men zich rechtstreeks richt tot de persoon die pest. Er bestaan veel manieren om zich weerbaar op te stellen. Diegene die gepest wordt of omstaander is, kent de situatie het beste. Die kinderen kunnen dus het best beslissen wat de meest geschikte reactie is. In elk geval mag hun eigen veiligheid niet in het gedrang komen.

Anti pest tips

Zelfvertrouwen opbouwen in de lessen.

Als er een wondermiddel bestaat om pesten te voorkomen is het zelfvertrouwen. Het is belangrijk om de sterke kanten, verschillen en beperkingen te leren zien en aanvaarden bij zichzelf en bij anderen. Het helpt om te leren leven met verschillen en om gezonde relaties aan te gaan.
Samen oefenen of met de groep. We hebben allemaal het zelfde doel namelijk zelfverdediging.

In pestsituaties is zelfvertrouwen erg belangrijk omdat pesten met macht te maken heeft: macht over anderen, machtsverlies, machtsonevenwichten en misbruik van macht. Het is dus zoeken naar manieren om machtsonevenwichten recht te zetten en kinderen sterker te maken, waardoor de kans afneemt dat ze gepest zullen worden. Kinderen die goed in hun vel zitten, hebben niet de behoefte om zich machtiger of beter te voelen dan anderen. Ze hebben een basiszelfvertrouwen dat wellicht overeind zal blijven, ook als ze fouten maken, problemen krijgen of in moeilijkheden komen. Tijdens onze warming-up laten we ze regelmatig zien dat ze meer in hun mars hebben dan ze zelf denken.

Een andere belangrijke factor in de aanwezigheid van uw kind is de manier waarop zij zichzelf zo gedragen en hoe ze omgaan met leeftijdgenoten en volwassenen. Een van de factoren waar in onze vechtsport lessen veel aandacht aan besteden, is het leren van kinderen hoe ze oogcontact kunnen maken. Wanneer u wordt aangesproken of spreekt met leeftijdsgenoten en volwassenen, willen we altijd dat ze oogcontact maken met de persoon met wie zij communiceren. Zelfs wanneer we gewoon door de gangen lopen op school, leren we onze vechtsport studenten niet hun hoofd naar beneden hebben, maar om rechtop te staan en recht vooruit te kijken.

Een ding dat we ouders aanmoedigen te doen om hun kinderen te laten wennen aan de omgang met anderen, is door hen voor zichzelf te laten spreken; bijvoorbeeld als je in een restaurant bent in plaats van eten te bestellen namens je kind, laat hem of haar dan zelf eten bestellen en leer hem dat het beleefd is om mensen in de ogen te kijken wanneer ze iets aanpakken. Vooral als je weet dat je kind meer problemen heeft dan zijn vrienden met leeftijdgenoten en volwassenen, is dit een geweldige oefening voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

 • Bespreek rechten en verantwoordelijkheden van iedereen. 
 • Geef uw kind zo vaak als mogelijk de kans om beslissingen en verantwoordelijkheid op te nemen en te delen. 
 • Leer uw kind met ruzies om te gaan. 
 • Maak duidelijk aan uw kind dat u hem/haar onvoorwaardelijk graag ziet, ook al gedraagt uw kind zich niet perfect. 
 • Zorg voor een goed contact en samenwerking met de volwassenen rond uw kind: leerkrachten, directie, andere volwassenen, …

Dit geeft ze zelfvertrouwen doordat ze inzien dat ze zelfvertrouwen hebben om zelf verantwoordelijk te zijn, ook als het iets moeilijk is.

De school op de hoogte brengen?

Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Scholen moeten aangepaste maatregelen nemen, ingrijpen als het nodig is en gesprekken voeren met de ouders.

Het is een goed idee om hulp te zoeken bij het schoolteam bij pestsituaties. Een gesprek aanvragen is vaak de eerste stap van een actieplan rond een pestprobleem. Het is niet altijd gemakkelijk om als ouder de stap te zetten naar de directeur, leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, ...

 • Ter voorbereiding kan het helpen uzelf volgende vragen te stellen:
 • Vindt u in de situatie de kernelementen van pesten terug? Of kan het om een conflict gaan? 
 • Hebt u uw kind betrokken in de beslissing over hoe het nu verder moet? Kan en wil uw kind deelnemen aan gesprekken op school? 
 • Is de school al op de hoogte van het probleem? Heeft uw kind er al iets over verteld op school?

Wellicht ben je als ouder verontwaardigd en/of boos door de situatie, maar het is erg belangrijk om tijdens het gesprek het goede voorbeeld te geven van een gezonde communicatie. Dat verhoogt de slaagkansen van het gesprek en deze voorbeeldfunctie is erg belangrijk voor uw kind. De kans dat kinderen volwassenen zullen benaderen in probleemsituaties is namelijk groter als ze er vertrouwen in hebben dat ze zich respectvol en opbouwend zullen opstellen.

Een paar tips voor het gesprek. 

 • Benadruk dat u samen met de school wil zoeken naar oplossingen; 
 • Vraag informatie aan de school over het pestbeleid en de bijhorende procedures ?bij pesten; 
 • Toon begrip als de school oprecht aangeeft nog niet op de hoogte te zijn, maar vraag wel gerust om directe actie;
 • Geef de ideeën van uw kind en uw ideeën over mogelijke maatregelen, maar zoek samen met de school naar nog andere goede acties;
 • Vraag dat de school u en uw kind op de hoogte houdt en vraag een volgend overlegmoment aan.

Mocht u als ouder het gevoel krijgen dat u geen gehoor vindt bij de leerkracht of de directeur, zoek dan hulp bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB kan u helpen om het probleem aan te kaarten op school. Ze kunnen de school, de ouders en de kinderen ondersteunen om de pestproblemen aan te pakken.

Soms denken ouders eraan om bij een pestprobleem contact op te nemen met de kinderen die pesten en/of hun ouders. Het aanspreken van andere kinderen op de speelplaats kan verleidelijk zijn als ouder. Dit is af te raden. Als ouder bent u vaak erg emotioneel betrokken en ook andere ouders zullen proberen hun eigen kinderen te beschermen.

Bescherm uw kind door ze in contact te brengen met een vechtsport school.

Bekijk nu onze online aanbieding en start bij Budoclub Tryitout

start nu bij

 

(bron kleur tegen pesten)