Probeer een Gratis Les

Budoclub Tryitout

Jongeren stoppen met sporten.

Geplaatst: August 31, 2019

Kinderen boven de 14 jaar stoppen vaak met sporten

De kans is groot dat jij rond je 14e stopt met sporten. Deskundigen hebben daar onderzoek naar gedaan. 70 procent van de kinderen tussen de 12 en 18 jaar sport iedere week.

Jongeren stoppen rond die leeftijd vaak met sporten omdat ze het druk hebben met bijvoorbeeld huiswerk maken en bijbaantjes. De onderzoekers denken ook dat het te maken heeft met social media en smartphones.

Om welke redenen stoppen kinderen met sporten en met welke strategieën kunnen coaches/ouders sportdeelname blijven stimuleren?

Voordelen
Sportdeelname voor jongeren heeft aantoonbare gezondheidsvoordelen en ondersteunt de ontwikkeling van sociale vaardigheden en later zelfs de verbetering van academische prestaties. Ondanks deze voordelen stoppen grote aantallen kinderen toch hun sportdeelname aan één of meer sporten. Uit een 10 jaar durend onderzoek naar de sportdeelname op scholen in de VS (n = 1387), bleek dat 94% van de kinderen met het ouder worden, de deelname aan minstens een sport liet vallen.

 • Prestatiedruk
  Prestatiedruk is de belangrijkste uitvalreden voor jonge topsporters, vaak in combinatie met (overtrainings-)blessures. Een belangrijk aandachtspunt voor sportbonden die een balans moeten vinden tussen enerzijds prestatiedruk en anderzijds het stimuleren van jonge sporters om een lange periode vol te houden. Het blijkt ook zinvol om na te gaan door wie druk precies wordt opgebouwd.
 • Ouders
  Een studie onder jeugdvoetballers toonde aan dat meer dan 50% van de prestatiedruk afkomstig was van ouders, coaches, teamgenoten en zelfs van henzelf. Het blijkt dat vooral vaders zich hun eigen gedrag niet realiseren bij het uitoefenen van prestatiedruk. Kinderen die teveel ouderlijke druk ervaren hebben een gerede kans daardoor later angst voor competitie op te lopen.
 • Vaardigheid
  Vaardigheid is een belangrijke drijfveer maar lijkt voor meisjes belangrijker te worden zodra zij ouder worden. Het gevoel ‘niet goed genoeg te zijn’ wordt vaak opgegeven als reden om met een sport te stoppen. Ook hier is de ouderlijke rol cruciaal. Uit een studie naar het doorzettingsvermogen van meisjes in de sport, bleek dat waar zij door ouders betrokken en liefdevol werden ondersteund, zij een hoger niveau bereikten.
 • Tijd
  Voor kinderen die ouder worden gaat de factor (studie-)tijd in hun leven een grotere rol spelen. Dit tijdsbeslag staat op gespannen voet met de hoeveelheid tijd die nodig is om op een bepaald sportniveau te blijven presteren. Dit probleem doet zich met name voor tijdens tentamen- en examenperiodes.

Strategieën
De vraag is dus wat coaches en ouders kunnen doen om kinderen aan het sporten te houden. Ieder sportend kind is uniek en heeft verschillende behoeften maar de volgende vier strategieën zijn het overwegen waard:

 1. Reik sporttalentjes de technieken aan om effectief om te gaan met de prestatiedruk. Dat kan bijvoorbeeld door de ‘zenuwen’ voorafgaand aan een wedstrijd om te buigen naar ‘opwinding’.
 2. Geef voorrang aan plezier tijdens de sportdeelname. Dit is met name van belang voor jongere kinderen en sporters die net met een sport beginnen.
 3. Leer oudere kinderen te prioriteren en efficiënt met hun tijd om te gaan. Maak hen oudere kinderen duidelijk dat je als ouder erkent dat een kinderleven uit meer bestaat dan hun sportdeelname.
 4. Prijs de inspanning van kinderen meer dan de resultaten. Indien coaches en ouders zich richten op de gewenste inspanning (die uiteindelijk tot het succes leidt) wordt de druk bij het kind weggenomen en worden de juiste vaardigheden opgebouwd om te genieten van hun sport in de komende jaren.

1 uur sporten levert je vaak meer op dan je verliest!!!