Probeer een Gratis Les

Budoclub Tryitout

Tegen Pesten

Tegen Pesten

Geplaatst: September 28, 2018

Een aantal feiten over pesten:

 • Ongeveer 10% van de kinderen uit groep 7 en 8 in het basisonderwijs zegt regelmatig gepest te zijn. 8% maandelijks, 3% wekelijks. (1)
 • In het vo zegt 8% gepest te worden:  3% maandelijks en 5% wekelijks. (1)
 • In het basisonderwijs zegt 7%  van de gepesten last te hebben van cyberpesten. In het vo is dat 19%. (1)
 • Veel leerlingen die pesten, worden zelf ook gepest. Uit het Landelijk onderzoek pesten 2012 blijkt dat op de basisschool 15 procent van de pesters zelf ook gepest wordt. (2)
 • Pesten is iets anders dan plagen. Pesten gaat uit van machtsongelijkheid. De zwakkere wordt soms incidenteel, maar vaak voortdurend en systematisch lastiggevallen door de sterkere(n).
 • Pesten komt vaker voor dan je als leerkracht kunt zien. Ongeveer 80% van het pesten gebeurt buiten het zicht van de leerkracht. Bijvoorbeeld in de kleedkamer bij  gym, onderweg in de rij, op de gang of de toiletten, enz.
 • Er zijn zichtbare vormen van pesten, zoals uitschelden, spullen afpakken, spullen vernielen, vernederen, enz. En onzichtbare manieren, zoals buitensluiten, negeren, enz.
 • Pesters hebben zelf ook problemen. Die moeten ook aangepakt worden. Het mag echter nooit een excuus zijn om te pesten.
 • Pesten is een groepsprobleem. Er is nooit één dader. Op zijn minst zijn er andere kinderen die dit gedrag tolereren.
 • Pesten moet aangepakt worden samen met alle betrokkenen: de dader(s), de slachtoffer(s), de leerkracht, de ouders, de andere kinderen.
 • Bagatalliseer pesten nooit. Je mag pesten als leerkracht nooit goed vinden.
 • Zeg niet tegen de gepeste: “Je vraagt er ook wel een beetje om.” Niemand vraagt er om om gepest te worden.
 • Het is voor de gepeste vaak een heel grote stap om hulp te vragen aan de leerkracht. Stap dus als het gepeste kind niet naar jou komt, zelf naar het kind toe. Wel met uiterste discretie natuurlijk!
 • Als kinderen melden dat er gepest wordt, is dat geen klikken! Stuur deze kinderen niet weg, maar bedank ze juist voor het melden van een serieus probleem.
 • Gepest zijn kan doorwerken tot ver in de volwassenheid. Sommige gepesten houden hier hun hele leven last van, iets wat de daders zich niet realiseren.

SIGNALEN: WORDT ER GEPEST?

Er zijn een aantal signalen die er op kunnen wijzen dat een kind gepest wordt. Het lastige is dat die signalen niet altijd optreden, niet altijd zichtbaar zijn of op andere oorzaken kunnen hebben. Bij twijfel: ga in gesprek met het kind, daar wordt niemand slechter van.

 • Het kind is stiller geworden.
 • Het kind heeft ineens geen vriendjes of vriendinnetjes meer of dat aantal neemt duidelijk af.
 • Het kind “haat” ineens andere kinderen of zegt dat de anderen hem “haten.”
 • Het kind heeft last van buikpijn, hoofdpijn en andere (vage) klachten.
 • Het kind wil ineens niet meer meegymen of niet mee op schoolkamp.
 • Het kind wil ineens niet meer met (bepaalde) andere kinderen samenwerken.

WAT KUN JE DOEN IN DE KLAS:

Daarover bestaan verschillende meningen. Ik vind dat pesten een groepsprobleem is. Kijk dus met je groep hoe je dit probleem kunt oplossen. Voordat je dit eventueel gaat doen, kun je jezelf echter vast een aantal dingen afvragen:

 • Zijn de pesters in deze klas gefrustreerd door het niet kunnen voldoen aan de eisen die de leerstof stelt? Met andere woorden, kunnen zij het werk wel aan?
 • Geef ik als leerkracht door mijn gedrag aanleiding tot pestgedrag? Ben ik bijvoorbeeld negatief of sarcastisch naar de pester? Hetzij over het niet kunnen voldoen aan de leerstofeisen, hetzij over het gedrag van dit kind?
 • Laat ik merken dat ik de gepeste een vervelend kind vind? Andere kinderen zullen namelijk een kind dat door jou (onbewust) wordt “afgekeurd” ook afkeuren. Dit kan makkelijk pestgedrag uitlokken. Bekijk of je ook geen kleine uitingen van afkeuring laat zien, zoals dramatisch zuchten als het kind je ergernis oproept.

Als je één bovenstaande punten met ja hebt beantwoord, kun je al beginnen een oorzaak van pestgedrag weg te nemen. Bij ontkennende antwoorden moet je verder met het bestrijdingsplan.

Kom je niet verder met je kind, kom dan eens kijken bij Budoclub Tryitout.
Martial arts, zelfverdediging of een vechtsport bieden veel voordelen voor de kinderen.
Kom vrijblijvend langs en ervaar onze lessen en wat dat voor uw kind kan betekenen.