Probeer een Gratis Les

Budoclub Tryitout

Veiligheid tijdens het sporten

Geplaatst: June 19, 2020

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • hanteer RIVM-richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen; 
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar; 
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
 • douche thuis en niet op de sportlocatie; 
 • vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • schud geen handen; 
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Aanvullende regels voor sporters:

 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
 • houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten.
  Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en
  wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de trainers; blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • sporters vanaf 19 jaar moeten anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve
  personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.
  Bij sporters tot en met 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet
  nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.
 • jeugd t/m 12 jaar sport zoveel mogelijk met 1 vaste partner;
 • 13+ jaar, houd 1,5 afstand met andere sporters ;
 • tussen de lessen is 10 minuten om te wisselen met de volgende groep
  om kruisend verkeer te voorkomen. Houdt afstand; 
 • jeugd t/m 12 jaar met z’n 2-en trainen in de op de mat aangeven door de docent.
  maximaal 24 personen per les op de mat;
 • Indien de leraar iets voordoet, blijf dan op je eigen plek
 • Houd rekening met het weer en kleed je daarop. Warme kleding onder het Budo-pak kan nodig zijn.
 • 13+ doe sportschoenen aan, soms trainen we zonder matten!

Aanvullende regels voor ouders en verzorgers:

 • Lees eerste de regels voor kinderen en sporters.
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 
  aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.